Home Privacybeleid

Privacybeleid

Uw privacy op deze website

Deze website wordt beheerd en onderhouden door de Thermopatch-entiteit in de sectie ‘website-eigenaar’ van deze website (hierna ‘Thermopatch’ of ‘wij’ genoemd). Thermopatch is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens, verzameld via deze website.

Het primaire doel van deze website is een dynamische informatiebron en zakelijk hulpmiddel te zijn, zodat wij u onze diensten kunnen aanbieden op de best mogelijke manier. Wij willen dat u zich veilig voelt tijdens het bezoeken van onze site en zetten ons in voor het behoud van uw privacy. Hieronder volgt een overzicht van hoe we uw privacy beschermen tijdens uw bezoek, op basis van en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Welke informatie verzamelen wij?
Informatie op deze website wordt verzameld op twee manieren: rechtstreeks (wanneer u bijvoorbeeld informatie geeft op de verschillende pagina’s van deze website) en indirect (bijvoorbeeld door middel van de technologie van onze site). Dit wordt hieronder toegelicht.

We verzamelen informatie die u vrijwillig aan ons toestuurt, bijvoorbeeld na het invullen van formulieren op de website, het aanmelden voor een conferentie of door deel te nemen aan een online enquête. Bij het verzamelen van dit soort informatie, zullen wij aangeven waarom we om die informatie vragen en hoe deze informatie zal worden gebruikt. Het is aan u of deze informatie wilt geven of niet. De volgende categorieën van persoonsgegevens mogen worden verzameld: naam, contactgegevens en andere informatie die u op formulieren op de website invoert.

Een voorbeeld van de informatie die we verzamelen, is indirect via onze internetlogs. Wanneer u deze website bezoekt, wordt uw internetadres automatisch opgeslagen en wordt deze geplaatst in onze internetlogs. Wij verzamelen ook informatie door gebruik te maken van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die informatie bewaren en ophalen over uw bezoek aan deze website – bijvoorbeeld hoe u op onze site bent gekomen, hoe u navigeert via de site en welke informatie voor u van belang is. De cookies die we gebruiken identificeren u alleen als een nummer. Als u zich ongemakkelijk voelt met betrekking tot het gebruik van cookies, houd dan rekening met de mogelijkheid cookies op uw computer uit te schakelen via uw voorkeursinstellingen of het optiemenu in uw browser. Echter, als uw browser geen cookies van deze website accepteert, bent u niet in staat om toegang te krijgen of gebruik te maken van alle mogelijkheden van deze website.

Hoe kunnen we deze informatie gebruiken?
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om deze website te onderhouden, zoals het beantwoorden van uw vragen, het verwerken van uw inschrijving voor een conferentie en het verzenden van informatie aan u over de huidige en toekomstige activiteiten van Thermopatch. Indien wettelijk vereist, zullen wij uw toestemming vragen voor het verzenden van dergelijke informatie. We analyseren de gegevens die indirect worden verzameld om te bepalen wat het meest effectief is voor onze site, om na te gaan hoe wij onze site kunnen verbeteren en uiteindelijk om te bepalen hoe we deze website op maat kunnen maken om het effectiever in te zetten. Wij kunnen ook gegevens voor andere doeleinden gebruiken, die we u zullen vermelden op het moment dat we de informatie verzamelen.

Delen wij met derden?
Als wereldwijde organisatie kunnen de gegevens die we verzamelen internationaal worden overgedragen aan de wereldwijde organisatie van Thermopatch. We zullen individuele gegevens niet verkopen en delen deze alleen met onze adviseurs. Er zullen andere momenten zijn waarbij het nodig is informatie te delen, bijvoorbeeld wanneer we voor een event onze cateraar uw voorkeur voor een maaltijd moeten verstrekken. Maar nogmaals, voordat u enige informatie aan ons verstrekt zullen wij u op de hoogte brengen waarom we om bepaalde informatie vragen. Het is aan u of u die informatie wilt geven.

Hoe zit het met gevoelige persoonlijke gegevens?
We proberen geen gevoelige persoonsgegevens te verzamelen via deze site. Met de verwijzing naar ‘gevoelige persoonsgegevens’ bedoelen we de verschillende categorieën persoonsgegevens die volgens de Europese en andere data privacy wetgeving speciale behandeling vereisen en die ook in sommige omstandigheden uitdrukkelijke toestemming moeten krijgen. Deze categorieën bestaan uit persoonlijke identiteitsnummers, persoonlijke gegevens over persoonlijkheid en het privéleven, ras of etnische afkomst, nationaliteit, politieke overtuiging, lidmaatschap van politieke partijen of bewegingen, religieuze, filosofische of andere soortgelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of beroep of beroepsvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, genetische code, verslavingen, seksuele geaardheid, eigendomskwesties of strafblad (met inbegrip van gegevens over vermoedelijke criminele activiteiten).

Beveiliging en bewaartermijn
De verspreiding, opslag en verwerking van persoonlijke gegevens verzameld via deze website is beveiligd door middel van de huidige gebruikelijke technieken. In het algemeen zal Thermopatch persoonlijke gegevens die verkregen zijn via deze website niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het bereiken van doeleinden waarvoor zij worden verzameld, of zo lang als de wet voorschrijft.

Heeft u toegang tot uw gegevens?
Op basis van deze Privacy en Cookie Verklaring heeft u het recht om te weten of we informatie over u bewaren en, indien we dat doen, om toegang tot die informatie te verkrijgen en te corrigeren als deze onjuist is. U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens te wissen of te blokkeren als de verwerking ervan in strijd is met de geldende privacywetgeving.