Home Over ons Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

United Nations Global Compact Progress – Mededeling over vooruitgang

Bedrijfsnaam
Thermopatch BV
Adres
Draaibrugweg 14
1332 AD
Almere
Land
Nederland
Aantal werknemers
60
Inleverdatum
Juni, 2013
Lidmaatschapdatum
20/07/2012
Contactpersoon
Linda Corbeau
Positie
HRM assistent
Sector
HRM
Telefoonnummer
0031365491111

We committeren ons aan de afstemming van onze activiteiten en strategieën met de tien universeel aanvaarde principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. De kernwaarden van veiligheid en gezondheid, het milieu, hoogste ethische gedrag en respect voor mensen liggen direct in lijn met de in het Global Compact ingestelde waarden. Al meer dan 80 jaar heeft Thermopatch een vooraanstaande positie in de ontwikkeling van heatseal machines, etiketten, printapparatuur, herstelmateriaal en andere aanverwante producten voor wasserijen, stomerijen en de kledingindustrie. We streven niet alleen naar vastgestelde verkoopdoelen voor onszelf, zoals hoge kwaliteit en zeer goede klantenservice, we hebben ook een duidelijke visie uiteengezet over wat nodig is om verantwoordelijkheid te delen en daarmee de collectieve doelstelling van duurzame en energie-efficiënte productieprocessen te realiseren, om zo producten altijd en overal veilig en beschikbaar te stellen binnen de condities van onze organisatie die nodig zijn om een eenduidig gedrag te laten beklijven en slagen.

We willen het sociaal, economisch en ecologisch programma duurzame ontwikkeling bevorderen, voortbouwend op de kern van onze kennis en ervaring met een nadruk op individuele beleidsinstrumenten en hun effectieve combinatie.

Strategie

 • Actief bouwen en ondersteuning geven aan partnerships voor ontwikkeling
 • Kennis, producten en expertise van Thermopatch ten dienste stellen aan ontwikkelingsprojecten
 • Bouwen aan de lokale capaciteit en zorgdragen voor duurzaamheid door actief samen te werken op het gebied van kennis delen en opleidingen
 • Ondersteunen van de ontwikkeling van innovatieve en rendabele producten

Ons bedrijf en de effecten daarvan

Thermopatch produceert beelddragers voor zakelijke werkkleding, sportkleding en promotionele kleding waarvoor de hoogste kwaliteit en dienstverlening nodig zijn. We maken deze hoge standaard waar sinds 1934. Thermopatch is nu een toonaangevend bedrijf in deze markt.

Onze producten kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:
 • Identiteitsproducten
 • Labelsystemen
 • Heatseal apparatuur

Tijdens de ontwikkelingsfase van onze producten denken we voortdurend na over hoe we onze producten gebruiksvriendelijk voor onze klanten kunnen maken zonder afbreuk te doen aan kwaliteit. Met als resultaat perfecte emblemen, transfers of labels met optimale wasbaarheid en een levenslange garantie. Duizenden tevreden klanten ervaren dit elke dag.

Ons internationale succes is niet alleen te danken aan onze innovatieve manier van werken en de hoge kwaliteit van onze producten; het is ook te danken aan onze service en snelle leveringen. Thermopatch heeft verschillende productielocaties en een wereldwijd netwerk van distributeurs en verkoopadviseurs. Omdat we altijd dichtbij onze klanten zijn, zorgen we voor een snelle service. Bovendien biedt Thermopatch voor haar identity producten zeer goede ondersteuning in dienstverlening en leverbetrouwbaarheid.

MENSENRECHTEN PRINCIPES
Principe 1: Het bedrijfsleven moet de internationaal geproclameerde mensenrechten ondersteunen en respecteren; en
Principe 2: ervoor zorgen dat ze niet medeplichtig raakt aan mensenrechtenschendingen

Ons beleid

Thermopatch erkent het belang van ondersteuning en bescherming van de Rechten van de Mens van het VN-Handvest.

Geïmplementeerde activiteiten

   • Thermopatch biedt een veilige en prettige werkomgeving voor al haar medewerkers
   • Thermopatch heeft interne procedures, zoals het social media protocol, waarin de principes van wederzijds respect uiteen worden gezet.

Geplande activiteiten

   • In uitvoering
ARBEID PRINCIPES
Principe 3: Bedrijven moeten de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandeling handhaven
Principe 4: alle vormen van geweld en verplichte arbeid uitbannen
Principe 5: afschaffing van kinderarbeid verwezenlijken
Principe 6: discriminatie in arbeid en beroep uitbannen

Ons beleid

Ons werkgelegenheidsbeleid erkent onze verantwoordelijkheden jegens medewerkers en het belang van het creëren en onderhouden van een werkomgeving waarin de fundamentele rechten van alle werknemers worden erkend. Onze arbeidsvoorwaardenprocedures zijn gebaseerd op de volgende principes:

 • Non-discriminatie tussen werknemers van potentiële werknemers en gelijke kansen voor iedereen
 • Werving, promotie en ontwikkeling van medewerkers op basis van individuele houding, vaardigheden en competenties
 • Zorgen voor een adequate opleiding op basis van functie en verantwoordelijkheden
 • Personeelsbeloningen die aan wettelijke nationale normen voldoen
 • Effectieve communicatie met onze medewerkers
 • Zorgen voor gezonde en veilige werkomstandigheden voor al onze medewerkers, met inbegrip van klanten

Geïmplementeerde activiteiten

 • Wij handhaven gezonde en veilige arbeidsomstandigheden voor al onze medewerkers
 • Wij leveren bedrijfskleding die aan de hoogste veiligheidsnormen voldoet voor al onze medewerkers in de productieafdeling
 • We hebben effectieve programma’s opgezet om de gezondheid te waarborgen en die voldoen aan alle wettelijke en reglementaire vereisten
 • Wij brengen alle medewerkers op de hoogte van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en procedures die relevant zijn voor hun positie, waarvoor wij een gecertificeerde preventieadviseur hebben benoemd
 • Thermopatch evalueert voortdurend de normen van de gezondheid en veiligheid en voldoet aan de Europese en nationale richtlijnen
 • Elke 5 jaar organiseren we een preventieve medische check-up voor alle medewerkers van Thermopatch

Geplande activiteiten

Het regelmatig beoordelen van onze veiligheidsnormen, zoals vereist door de Europese en nationale regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid. Door het uitvoeren van een periodieke risico-inventarisatie en evaluatie toetsen we voortdurend de gestelde normen.

MILIEUPRINCIPES
Principe 7: Bedrijven ondersteunen een voorzichtige benadering van milieu-uitdagingen
Principe 8: Nemen initiatieven om een groter milieubesef te bevorderen
Principe 9: Stimuleren de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën

Ons beleid

Wij erkennen het belang van Thermopatch om een preventieve aanpak van milieu-uitdagingen te ondersteunen, initiatieven uit te voeren om een groter milieubesef te bevorderen en de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.

Geïmplementeerde acties om warmte, energieverlies en brandstofverbruik te minimaliseren:

Kantoorverlichting
We hebben een geplande vervanging doorgevoerd om oudere inefficiënte kantoorverlichting te vervangen door energiebesparende lampen (40% besparing van elektriciteitskosten). Alle lichtschakelaars worden vervangen door automatische kantoorverlichting die wordt geactiveerd door bewegingssensoren (wanneer er beweging is, gaat het licht aan).
Ruiten
Vervanging van alle ramen met zeer efficiënt dubbelglasramen
Centrale verwarming
Introductie van een programmeerbare verwarmingsregelaar (24/7 programma voor energie-efficiënte centrale verwarming) en het isoleren van de waterleiding om energie te besparen.
Compressor
Vervanging van een inefficiënte compressor voor productiedoeleinden door een energiebesparende compressor die automatisch compressieniveaus vermindert tot nul en machines alleen compressie biedt wanneer dat nodig is.
Verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen
Alle gevaarlijke afvalstoffen worden verwijderd met behulp van speciale recyclecontainers
Digitale archivering
Thermopatch heeft een digitaal archiveringsbeleid om verspilling van papier tegen te gaan.
Recycling
Thermopatch heeft afvalcontainers voor het verpakkingsmateriaal om waar mogelijk te recyclen.
Bevordering van het gebruik van de fiets
Fietsgebruik bevorderen onder onze medewerkers door het aanbieden van een speciale regeling om een fiets te kopen.
Bedrijfsauto’s
Alle nieuwe bedrijfsauto’s voldoen aan de Euro-5-norm en zullen naar verwachting aan de nieuwste normen voldoen ten aanzien van een lage CO2-uitstoot.
Openbaar vervoer
Thermopatch ondersteunt het gebruik van openbaar vervoer tijdens zakelijke reizen om de hoeveelheid luchtvervuiling/opwarming van de aarde en transportkosten te verminderen voor het bedrijf zelf (parkeerkosten op de luchthaven, autoverhuur)
Afvalwaterbeheer
Om ons wereldwijde waterprogramma te beheren, hebben we het online meldsysteem H2O Insight geïmplementeerd.

Ontwikkeling van technologieën

Productieproces
Thermopatch onderhoudt milieuvriendelijke productieprocessen met behulp van water gebaseerde materialen en vermindert verspilling door het optimaliseren en/of vervangen van inefficiënte productieprocessen om een energie- en resource efficiënte productie te waarborgen.

Oeko-Tex standaard
Thermopatch-producten zijn gecertificeerd met de Oeko-Tex standaard wat betekent dat alle componenten voldoen aan de vereiste criteria (milieuvriendelijk) en de conformiteit wordt gecontroleerd door een onafhankelijke (derde) organisatie.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Een deel van onze innovaties wordt gesubsidieerd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO van de Europese Commissie.