Home Website disclaimer

Website disclaimer

De informatie op deze website geldt uitsluitend als algemene informatie. Alle informatie wordt verstrekt door ‘Thermopatch’ en terwijl wij ernaar streven deze informatie actueel en correct te houden, geven we geen enkele verklaring of garantie van enige aard, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid aangaande deze website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen die op de website zijn opgenomen voor welk doel dan ook. Alle vertrouwen die u aan dergelijke informatie verbindt, is daarom strikt op eigen risico.

Thermopatch is in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief, zonder beperking, indirecte of gevolgschade of schade, of verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website .

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle staan ​​van ‘Thermopatch’. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het opnemen van links bevat niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin worden weergegeven.

Alle inspanningen worden gedaan om deze website soepel te laten werken. Maar ‘Thermopatch’ draagt ​​geen verantwoordelijkheid voor en zal niet aansprakelijk zijn wanneer de website tijdelijk niet beschikbaar is door technische problemen buiten onze macht.