Home O Spółce Nasz misja & wizja

Nasz misja & wizja

Misja firmy Thermopatch

Naszą misją jest promowanie społecznie, ekonomicznie i środowiskowo zrównoważonych programów rozwojowych, w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie kładąc jednocześnie nacisk na poszczególne narzędzia i instrumenty naszej polityki oraz ich skuteczną kombinację. Dzięki innowacyjnym procesom i unikalnej technologii znakowania odzieży wciąż wyróżniamy się na rynku dostarczając wysokiej jakości usług wszystkim klientom.
Dbamy, aby nasze działania i strategie były zgodne z dziesięcioma ogólnie przyjętymi zasadami w dziedzinie praw człowieka i zwalczania korupcji. Podstawowe wartości firmy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, najwyższego poziomu etycznego i szacunku dla ludzi są bezpośrednio zgodne z wartościami określonymi w Global Compact.

Wizja firmy Thermopatch

Od 90 lat firma Thermopatch zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie rozwoju, innowacji i produkcji rozwiązań w zakresie znakowania odzieży. Naszym celem jest osiągnięcie pozycji światowego lidera z wyraźną wizją zapewniania najwyższej jakości rozwiązań dotyczących emblematów, transferów i etykiet poprzez zrównoważone i energooszczędne metody produkcji. Nadal będziemy rozwijać i ulepszać nasze działania, aby nadążyć za stale zmieniającymi się potrzebami rynku i klientów.
Nasz zespół
Nasi pracownicy są aktywni na całym świecie. Posiadają różne umiejętności, mówią w różnych językach, ale mają jeden wspólny cel — zapewnienie najwyższej jakości każdego dnia.