Home Zastrzeżenia prawne dotyczące witryny internetowej

Zastrzeżenia prawne dotyczące witryny internetowej

Informacje zawarte w tej witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny. Te informacje dostarczane są przez firmę ‘Thermopatch’. Dokładamy wszelkich starań, aby były one aktualne i poprawne, niemniej nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy jakichkolwiek gwarancji, w sposób wyraźny ani dorozumiany, odnośnie kompletności, dokładności, wiarygodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanych elementów graficznych umieszczonych na stronie internetowej, w jakimkolwiek celu. Z tego względu użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poleganie na tego typu informacjach.

W żadnym wypadku firma Thermopatch nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym pośrednie lub następcze straty lub szkody, jak również wszelkie straty lub szkody powstałe wskutek utraty danych lub zysków wynikających z korzystania lub w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Za pośrednictwem tej strony można łączyć się z innymi witrynami, które znajdują się poza kontrolą ‘Thermopatch’. Nie mamy wpływu na charakter, treść ani dostępność tych witryn. Zamieszczenie jakichkolwiek linków niekoniecznie oznacza zalecanie lub popieranie wyrażanych tam poglądów.
Dokładamy wszelkich starań, aby strona działała bez problemów. Jednakże „Thermopatch” nie ponosi odpowiedzialności, i nie będzie ponosić odpowiedzialności, za tymczasową niedostępność witryny ze względu na problemy techniczne pozostające poza naszą kontrolą.