Home Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

Twoja prywatność w tej witrynie

Ta witryna jest obsługiwana i utrzymywana przez podmiot o nazwie Thermopatch, o którym mowa w sekcji „Właściciel witryny” na tej stronie internetowej (zwany dalej „Thermopatch” lub „my”). Thermopatch monitoruje przetwarzanie wszystkich danych osobowych zebranych za pośrednictwem tej strony.
Głównym celem tej witryny jest zapewnienie dynamicznych zasobów i narzędzi biznesowych, dzięki czemu możemy w jak najlepszy możliwy sposób świadczyć Państwu nasze usługi. Pragniemy, aby podczas odwiedzania naszej witryny czuli się Państwo bezpiecznie i zobowiązujemy się do zachowania Państwa prywatności w tym czasie. Poniżej przedstawiamy informacje o tym, w jaki sposób chronimy Państwa prywatność podczas wizyty, na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności.

Jakie informacje zbieramy?
Informacje na tej stronie są gromadzone na dwa sposoby: bezpośrednio (np. podczas przesyłania informacji na różnych stronach tej witryny) i pośrednio (np. za pośrednictwem technologii wykorzystywanej na naszej witrynie). Zostało to wyjaśnione poniżej.
Zbieramy informacje, które są dobrowolnie przekazywane przez użytkowników, na przykład podczas wypełniania formularzy na stronie internetowej, rejestrowanie się na konferencję lub uczestnictwa w ankiecie online. Podczas gromadzenia tego typu informacji informujemy użytkowników o powodach zbierania informacji i sposobie ich wykorzystywania. Decyzję o przekazaniu informacji podejmuje wyłącznie użytkownik. Mogą być gromadzone następujące kategorie danych osobowych: nazwa, dane kontaktowe i inne informacje, które są wprowadzane na formularzach na tej witrynie.

Jednym z przykładów informacji zbieranych w sposób pośredni są informacje uzyskiwane za pomocą internetowych dzienników dostępu. W momencie uzyskania dostępu do tej witryny internetowej adres internetowy użytkownika jest automatycznie pobierany i umieszczany w naszych internetowych dziennikach dostępu. Zbieramy również informacje dzięki użyciu plików cookies (ciasteczek). Pliki cookies to małe pliki z informacjami, które zapisują i pobierają informacje o wizycie użytkownika na tej witrynie – na przykład, w jaki sposób uzyskano dostęp do naszej witryny, sposób nawigacji po witrynie oraz informacje, które były interesujące dla użytkownika. Stosowane przez nas pliki cookies identyfikują użytkownika jedynie jako liczbę. Jeśli nie chcesz używać plików cookies, pamiętaj, że możesz wyłączyć pliki cookies na swoim komputerze zmieniając ustawienia w menu preferencji lub opcji w przeglądarce. Jeśli jednak Twoja przeglądarka nie akceptuje plików cookies z tej witryny, uzyskanie dostępu do jej wszystkich funkcji może być niemożliwe.

W jaki sposób korzystamy z Twoich danych?
Używamy Państwa danych osobowych, aby utrzymywać tę witrynę, na przykład odpowiadając na Państwa pytania, przetwarzając rejestrację na konferencję i wysyłając Państwu informacje dotyczące wszelkich bieżących lub przyszłych działań firmy Thermopatch. Przed wysłaniem tego typu informacji, o ile jest to prawnie wymagane, poprosimy Państwa o wyrażenie na to zgody. Analizujemy dane gromadzone pośrednio w celu określenia najbardziej skutecznych elementów naszej witryny aby móc ją udoskonalić, a ostatecznie na określić w jaki sposób uczynić ją bardziej skuteczną. Możemy również wykorzystać dane do innych celów, które opisalibyśmy w momencie zbierania informacji.

Czy będziemy udostępniać te informacje podmiotom zewnętrznym?
Ponieważ jesteśmy organizacją globalną, zbierane przez nas dane mogą być przesyłane poza granice w ramach światowej organizacji Thermopatch. Nie będziemy sprzedawać żadnych personalnych danych a dzielić się będziemy nimi wyłącznie z naszymi doradcami. Czasami będziemy musieli podzielić się pewnymi informacjami, na przykład w przypadku wydarzenia, podczas którego musimy dostarczyć naszemu specjaliście od cateringu informacji dotyczących preferencji posiłków. Zanim jednak prześlą Państwo jakiekolwiek informacje, przedstawimy Państwu powód, dla którego o nie pytamy i od Państwa zależy decyzja o ich udzieleniu.

A co z wrażliwymi danymi osobowymi?
Nie staramy się gromadzić wrażliwych danych osobowych za pośrednictwem tej witryny. Określenie „wrażliwe dane osobowe” odnosi się do różnych kategorii danych osobowych, o których mowa w europejskich i innych przepisach o ochronie danych osobowych wymagających specjalnego traktowania, a w niektórych okolicznościach wyrażenia wyraźnej zgody. Kategorie te obejmują osobiste numery identyfikacyjne, dane osobowe dotyczące osobowości i życia prywatnego, pochodzenia rasowego lub etnicznego, narodowości, poglądów politycznych, członkostwa w partiach lub ruchach politycznych, przekonań religijnych, filozoficznych lub innych podobnych, członkostwa w związkach zawodowych lub przynależności do grupy zawodowej, zdrowia fizycznego lub psychicznego, kodu genetycznego, uzależnień, życia seksualnego, kwestii majątkowych lub rejestru karnego (w tym informacji o podejrzanych działaniach przestępczych).

Okres bezpieczeństwa i przechowywania danych
Przenoszenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zebranych za pośrednictwem tej witryny jest zabezpieczone za pomocą bieżących, standardowych środków technicznych. Ogólnie rzecz ujmując, Thermopatch nie będzie przechowywać danych osobowych uzyskiwanych za pośrednictwem tej witryny przez okres dłuższy niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, lub w zakresie przewidzianym przez prawo.

Czy masz dostęp do swoich danych?
Na podstawie tego oświadczenia o prywatności i plikach cookies macie Państwo prawo do posiadania wiedzy na temat przechowywanych przez nas informacji na Państwa temat, dostępu do tych informacji i ich poprawienia, jeśli są one niedokładne. Macie Państwo również prawo do usunięcia lub zablokowania danych osobowych, jeśli jakiekolwiek ich przetwarzanie stanowi naruszenie obowiązującego prawodawstwa dotyczącego ochrony prywatności.