Home O Spółce Pozwolenie AEOF

Pozwolenie AEOF

Thermopatch BV posiada pozwolenie AEO.AEO oznacza status Upoważnionego Przedsiębiorcy (Authorised Economic Operator) i jest przyznawany przez organy celne w UE przedsiębiorstwom prowadzącym działalność międzynarodową i spełniającym kryteria oparte na Wspólnotowym Kodeksie Celnym i odpowiednich przepisach wykonawczych.

W praktyce posiadanie pozwolenia AEO dla Thermopatch oznacza, że ten znak jakości gwarantuje bezpieczeństwo łańcucha dostaw, zarówno dla partnerów handlowych, jak i dla organów celnych na całym świecie. Certyfikat AEO oferuje wiele korzyści w handlu międzynarodowym. Na przykład przedsiębiorstwo posiadające certyfikat AEO jest mniej rygorystycznie kontrolowane podczas handlu transgranicznego, co zapobiega opóźnieniom na granicach. Firma ma również pierwszeństwo w razie inspekcji, a towary i dokumenty są rzadziej poddawane kontroli.

Przyznanie statusu AEOF przez organy celne jest najwyższym uznaniem potwierdzonej wiarygodności i ma zastosowanie w całej UE iw Wielkiej Brytanii.